Marijee » Hoofdpagina » Welkom!
Marijee: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Marijee

Levenslange gevangenisstraf in Nederland

Levenslange gevangenisstraf in Nederland

Nederland kent, net als de meeste andere landen, een stelsel van maximumstraffen. Dit houdt in dat de wet bepaalt wat de maximale straf voor elk delict is. Voor een aantal delicten kan een levenslange…
Populaire vakantiebestemmingen 2016

Populaire vakantiebestemmingen 2016

Het aantal Nederlanders dat op vakantie gaat, is in 2016 gestegen. Twee derde van de Nederlanders is van plan om op vakantie te gaan. Dat zijn zo'n 10,7 miljoen mensen. Ruim 7,6 miljoen Nederlanders r…
Opzet: het bewijzen van opzet in het strafrecht

Opzet: het bewijzen van opzet in het strafrecht

Voor veel misdrijven is opzet een voorwaarde voor strafbaarheid. Opzet betekent 'willens en wetens'. De gedachte hierachter is dat we het niet goed vinden als iemand wordt gestraft als er iets toevall…
Papier: geschiedenis en hoe wordt het gemaakt?

Papier: geschiedenis en hoe wordt het gemaakt?

Hoewel de samenleving steeds verder digitaliseert, blijft het voorlopig nog onmisbaar: papier. De gemiddelde Europeaan gebruikt zo'n 160 kilogram papier per jaar. Er zijn dan ook meer dan 1000 papier-…

Bewijsminimum: één getuige is geen getuige

Het unus testis nullus testis-beginsel is vastgelegd in artikel 342, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. Dit artikel luidt als volgt: ‘Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit…
Schrijf mee!