Marijee » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het Waterpakt-arrest

Lange tijd was het onduidelijk of de rechter de Staat een bevel mag geven om een wet in formele zin tot stand te brengen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer op grond van een bepaling in het interna…
Opzet: het bewijzen van opzet in het strafrecht

Opzet: het bewijzen van opzet in het strafrecht

Voor veel misdrijven is opzet een voorwaarde voor strafbaarheid. Opzet betekent 'willens en wetens'. De gedachte hierachter is dat we het niet goed vinden als iemand wordt gestraft als er iets toevall…

Schatvinding of vinderschap

Eens in de zoveel tijd wordt er een opmerkelijke vondst gedaan. Sommige mensen maken er hun hobby van om met een metaaldetector te gaan zoeken naar voorwerpen. Als ze dan iets vinden, is het de vraag…

Bewijsminimum: één getuige is geen getuige

Het unus testis nullus testis-beginsel is vastgelegd in artikel 342, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. Dit artikel luidt als volgt: ‘Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit…
Papier: geschiedenis en hoe wordt het gemaakt?

Papier: geschiedenis en hoe wordt het gemaakt?

Hoewel de samenleving steeds verder digitaliseert, blijft het voorlopig nog onmisbaar: papier. De gemiddelde Europeaan gebruikt zo'n 160 kilogram papier per jaar. Er zijn dan ook meer dan 1000 papier-…

Het afgeleid belang

Het belanghebbendenbegrip speelt een grote rol in de Algemene wet bestuursrecht. Onder andere de toegang tot de bestuursrechter wordt geregeld met behulp van dit begrip. In de literatuur is veel kriti…
mijn kijk op

Lekenrechtspraak: deelname aan de rechtspraak door burgers

In 2001 schreef Bovend’Eert een artikel over lekenrechtspraak waarin hij opriep tot een serieuze overweging van lekenrechtspraak in Nederland. Naar aanleiding van dit artikel kwam de discussie over le…
Wat doet stress met je lichaam?

Wat doet stress met je lichaam?

Iedereen kent het wel: stress. Hoewel de een er gevoeliger voor is dan de ander, hebben we er allemaal wel eens mee te maken, of het nu gaat om drukte op het werk, problemen in de familie, met haast i…

Recht van overpad

Stel dat je een boot hebt, maar je woont niet direct aan het water. De enige weg naar het water is via het erf van je buren. Je wil dus een recht van overpad over het erf van de buren. Hoe kan je dit…
recensie

Boekrecensie: Zwart-wit van Gillian King

In 2014 is het boek 'Zwart-wit, verliefd worden is geen optie' van Gillian King verschenen. Dit is het vierde boek van deze Nederlandse schrijfster. Door Chicklit.nl werd Zwart-wit verkozen tot het Bo…